Adviesraad Sociaal Domein Gemeente De Bilt Logo

De taak van de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Dit wordt gedaan zonder last of ruggespraak, wij wikken en wegen en werken vanuit onze eigen inzet, inzicht en overtuiging.

De adviesraad zoekt in haar werkzaamheden samenwerking en onderhoudt contacten met anderen binnen en buiten de gemeente zoals bijvoorbeeld MENS De Bilt, CJG De Bilt, de Regionale Sociale Dienst, Woonstichting SSW en natuurlijk de wethouders, beleidsmakers en gemeenteraadsleden. Maar ook met bijvoorbeeld belangenverenigingen als KansPlus, Iederin, Per Saldo en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

In de regio Zuidoost Utrecht werken de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist samen om de benodigde professionele zorg in te kopen bij zorgaanbieders in het bijzonder t.a.v. jeugdhulp en sociale werkvoorzieningen. Ook de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt is hier actief bij betrokken.