Informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Informatie over de Jeugdwet

Informatie over de Participatiewet

Informatie over rechten van mensen met een beperking

Juiste Loket

Onafhankelijk informatie- en adviespunt voor vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Organisatie voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en welzijn in gemeente De Bilt

Allerlei informatie van de rijksoverheid

Allerlei informatie van onze gemeente De Bilt

Voor meldingen van problemen in de openbare ruimte

Informatie over het persoonsgebonden budget (pgb):

  • Per Saldo, de landelijke vereniging van mensen met een pgb (pgb.nl)

Koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte

Website waarop moeilijke dingen op een makkelijke manier worden uitgelegd