De adviesraad bestaat uit inwoners uit Hollandsche Rading, Westbroek, Maartensdijk, Groenekan, De Bilt en Bilthoven, die elk op hun eigen manier kennis en ervaring hebben met zorg, welzijn en/of hoe een gemeente werkt. De leden nemen op persoonlijke titel deel aan de adviesraad.

Paul van Maanen

Voorzitter

Over Paul
Paul is vanaf 1 januari 2023 voorzitter van de ASD. Geboren in 1957 en altijd in en om Utrecht gewoond. Van 2006 woonachtig in Bilthoven. Hij studeerde in Utrecht, kwam via zijn studie in de sportwereld terecht ( NOC*NSF en directeur gehandicaptensport). Na diverse functies bij de ministeries van VWS en OCW werd hij bestuurder bij Hogeschool Leiden en ROC Midden Nederland. Naast zijn werk was hij oa. Voorzitter Raad van Toezicht van Revalidatiecentrum De Hoogstraat en Bestuurslid van Handicap en Studie. De rode draad in werk en nevenfuncties is, het een steuntje in de rug geven van mensen die in het leven onevenredig veel pech hebben moeten ervaren.

Hanneke Toemen

Over Hanneke
Als Brabantse (1957) is Hanneke in Utrecht komen studeren en er nooit meer weggegaan. Al 30 jaar woont ze met veel plezier in Westbroek en heeft al die tijd vrijwilligerswerk gedaan. Ze vindt het fijn iets te doen voor de gemeente waar ze woont en daarmee een bijdrage te leveren aan de (Biltse) samenleving. Zo heeft ze in het clubje gezeten dat de dorpsraad in Westbroek heeft opgericht en was bestuurslid en later voorzitter van de PvdA De Bilt, met als belangrijkste wapenfeit de fusie van de fracties van Groen Links en de PvdA. Via het voorzitterschap van Vluchtelingenwerk De Bilt en de Ouderenraad is Hanneke bij de ASD betrokken geraakt.

Yvonne Wesselink

Secretaris

Over Yvonne
Yvonne is geboren in 1955 en woont sinds 1988 in Bilthoven Zuid. Zij is lid van de ASD vanaf de start in 2017 en is momenteel penningmeester van de ASD. Ze heeft in de werkgroep toegankelijk gezeten in de gemeente De Bilt. Haar belangstelling hiervoor komt voort uit haar werk, waarin ze voor de wijk Leidsche Rijn belangenbehartiger was voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen. Ze heeft jarenlang bij gemeentes gewerkt en In haar vrije tijd fietst, tuiniert, kookt en bakt Yvonne graag.

Ria Aalders

Over Ria
Ria heeft bij de Universiteit Utrecht in verschillende functies gewerkt, onder andere als hoofd van de afdeling presentatie van het Universiteitsmuseum en als personeelsconsulent. Zij doet sinds haar pensionering vrijwilligerswerk bij MENS De Bilt. Vanuit die interesse en kennis is zij sinds begin 2023 lid van de ASD. Ze is geboren in 1956 en woont sinds 1996 in De Bilt. Ria zingt graag, doet regelmatig bestuurswerk en probeert zelf groentes te verbouwen in haar moestuin.

Wim van Barneveld

Penningmeester

Over Wim
Wim is geboren in 1956 in Westbroek en verhuisde, toen hij ging trouwen, naar Maartensdijk. Hij werkte ruim 40 jaar bij een bekende verzekeringsmaatschappij en daarna bij Zorginstituut Nederland en bij het CAK. Wim is vanaf maart 2022 lid van de ASD De Bilt, waar hij zich met name bezighoudt met het domein Werk en Inkomen. Ook is hij vrijwilliger bij Humanitas. Hij vindt het lekker om in de tuin te werken en wat te rommelen om het huis en regelmatig een tochtje te maken op de fiets.

Carel van der Wal

Over Carel
Carel is sinds 2020 lid van de adviesraad ASD en richt zich daarbij vooral op de onderwerpen werk & inkomen, participatie in de samenleving en armoedebeleid van de gemeente. Zijn achtergrond ligt op het sociaal economisch vlak (bestuurder CNV, bestuurslid pensioenfondsen en manager arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid). Vanuit die achtergrond is hij, naast zijn werk voor de ASD, ook vrijwilliger bij Humanitas thuisadministratie en lid van de Cliëntenraad van de Sociale Dienst. Carel is opgegroeid in De Bilt en woont daar alweer geruime tijd na een periode in Utrecht te hebben gewoond tijdens- en na zijn studie.

Toos Bedaux

Over Toos
Geboren (1949) en opgegroeid in de NOP op een boerderij. Omdat na de drooglegging van de NOP alles vanaf de grond opgebouwd moest worden leerde ze al vroeg zelf actief betrokken te zijn op de omgeving. Ze voelt zich thuis bij de thema’s waar de ASD in adviseert. Haar opleidingen: Sociale Academie en Sociologie, en op latere leeftijd Traditionele Chinese Geneeskunde. Werkervaring in het jongeren- en buurtwerk, in de gezondheidszorg, hoger beroepsonderwijs, kennis- en onderzoekscentra, vluchtelingenwerk en als therapeut. Hobby's van Toos zijn tuinieren, koken, sporten en zingen.

Samira Dibi

Over Samira
Samira heeft een achtergrond in het onderwijs, waar ze jarenlang met plezier heeft gewerkt met kinderen en jongeren. Momenteel is ze werkzaam bij een expertisecentrum gezondheidsverschillen. De kloof in gezondheid tussen verschillende groepen is te groot. Helaas heeft dat te maken met posities waar mensen niet voor kiezen. Zij vindt dat de mensen waar het om gaat zelf het beste weten wat werkt voor hen. Hen betrekken vindt ze belangrijk en fair in het maken van beleid. Haar kennis en ervaringen in een divers werkveld neemt ze mee als lid van de ASD, waar ze vanaf 2023 in zit.

Gadiza Ajiach

Over Gadiza
Gadiza is sinds oktober 2022 lid van de ASD. Vanaf 2010 is zij woonachting in de gemeente De Bilt. Na haar studie Financieel Management heeft zij gewerkt in de financiële dienst­verlening waaronder een grote verzekerings­maatschappij en een Nederlandse grootbank.  Momenteel werkt zij voor een Zweedse internationale bank voor zakelijke (vastgoed) financieringen. De thema’s van ASD hebben haar interesse gewekt toen zij in contact kwam met een medewerker van MENS De Bilt en zo ook met de leden van de ASD. Zij wil met haar kijk op de maatschappij een rol spelen in het leven van mensen die het hard nodig hebben.