Adviezen 2018

De adviesraad bestaat uit inwoners uit Hollandsche Rading, Westbroek, Maartensdijk, Groenekan, De Bilt en Bilthoven, die elk op hun eigen manier kennis en ervaring hebben met zorg, welzijn en/of hoe een gemeente werkt. De leden nemen op persoonlijke titel deel aan de adviesraad.

Rapport KokxDeVoogd over organisatorische rechtsvorm CJG

Kadernota 2019-2022

Kostenbeheersing Sociaal Domein

Evaluatie Jeugdwet

Buurten In Hun Kracht