VN-Verdrag voor gelijke rechten en kansen voor mensen met een beperking Inclusie is niet alleen meedoen – het is meedoen én keuzevrijheid hebben

Het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geldt sinds 14 juli 2016 ook in Nederland. Het VN-Verdrag heeft vier grote pijlers en gaat over alle terreinen van het leven. De pijlers van het verdrag zijn: gelijkheid, doeltreffendheid en redelijkheid, toegankelijkheid, zelfstandigheid en zeggenschap.

Toegankelijkheid is de norm, ontoegankelijkheid is de uitzondering.

Het streven is dat mensen met een beperking zelfstandig mee kunnen doen, net als ieder ander. Meedoen in de samenleving betekent bijvoorbeeld: naar school kunnen gaan, zelfstandig kunnen wonen, zich kunnen verplaatsen, zich welkom voelen als consument, gelijke kansen hebben als werknemer en ondernemer, een financiering aanvragen, toegang hebben tot informatie, tot (openbare) gebouwen en kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Als gevolg van het VN-Verdrag vloeien er rechten voort voor de doelgroep en verplichtingen voor onder andere gemeenten. De Wmo, Jeugdwet en Participatiewet zijn in verband met het goedkeuren van het VN-Verdrag aangepast. Er is in alle drie de wetten een artikel opgenomen waarin is bepaald dat het college van Burgemeester en Wethouders moet aangeven hoe zij uitvoering gaan geven aan dit VN-Verdrag.

Als Adviesraad Sociaal Domein De Bilt hebben wij ook mensen met een beperking in onze raad. Vorig jaar hebben wij o.a. het VN-Verdrag als speerpunt gekozen. Vanwege het belang is er vervolgens voor gekozen om het als meerjarig speerpunt in onze doelstellingen te plaatsen. Samen gaan wij in gesprek met de gemeente om met en namens mensen met een beperking mee te praten over in eerste instantie het maken van een Plan van aanpak over de weg naar inclusie. Daarnaast zal in al onze adviezen een verwijzing naar dit VN-Verdrag meegenomen worden.

De officiële wettekst