Adviezen 2016

De adviesraad bestaat uit inwoners uit Hollandsche Rading, Westbroek, Maartensdijk, Groenekan, De Bilt en Bilthoven, die elk op hun eigen manier kennis en ervaring hebben met zorg, welzijn en/of hoe een gemeente werkt. De leden nemen op persoonlijke titel deel aan de adviesraad.

Woonvisie 2013

De Beweging naar Voren

Overschot Wmo-gelden

Gezondheidsnota 2016-2020

Kadernota 2017-2020

VN-verdrag voor gelijke rechten

Regionale aanbesteding medische advisering

Verordening Jeugdhulp

Armoedebeleid

Overschotten Sociaal Domein

Adviezen werkgroep toegankelijkheid 2016