Hans Voogt

Voorzitter


Ad van Zijl

Vicevoorzitter


Marijke Drieenhuizen

Vertegenwoordiging van mensen met een verstandelijke beperking


Danielle Janssen

Vertegenwoordiging van mensen met een lichamelijke beperking


Bart van den Dolder

Vertegenwoordiging van de Kerken


Kees Floor

Algemeen lid


Carla Roosen

Algemeen lid


Hanneke Toemen

Algemeen lid


Tonny Bitter

Algemeen lid


Yvonne Wesselink

Vertegenwoordiging van mensen met een lichamelijke beperking
Post naar:
Adviesraad Sociaal Domein De Bilt
p/a Koningin Julianalaan 29
3738 VA Maartensdijk