Adviezen 2017

De adviesraad bestaat uit inwoners uit Hollandsche Rading, Westbroek, Maartensdijk, Groenekan, De Bilt en Bilthoven, die elk op hun eigen manier kennis en ervaring hebben met zorg, welzijn en/of hoe een gemeente werkt. De leden nemen op persoonlijke titel deel aan de adviesraad.

Wijziging verordening Wmo

Nota Armoedebeleid 2017 Doe Mee(r)

Kadernota De Bilt 2018-2022

Buurten In Hun Kracht

VN-Verdrag

Strategische Agenda Wmo 2017-2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Beleidsregels WMO2017

Notitie Financiële Resultaten SD2016

Jeugdhulp

Beleid openbare toiletten

Adviezen werkgroep toegankelijkheid 2017